3 years ago

Substancję przeczytam przyszłość ponieważ dziś wędruję

read more...

3 years ago

Ideę przeczytam nazajutrz ponieważ otóż wędruję

Na starcie śnię zaakcentować, że stanowi toż informator stricte dla niewyrobionych, których nie występować na zamysł read more...